Governance Archive - Internal Dealing

2017
Internal Dealing 16 Jun 2017 26 KB
Internal Dealing 16 Jun 2017 26 KB
2016
Internal Dealing 20 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 17 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 17 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 15 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 15 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 14 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 13 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 03 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 01 Jun 2016 26 KB
Internal Dealing 06 May 2016 26 KB
2015
Internal Dealing 11 Sep 2015 25 KB
Internal Dealing 08 Sep 2015 26 KB
Internal Dealing 31 Aug 2015 33 KB
2014
Internal Dealing 24 Aug 2014 13 KB
Internal Dealing 10 Jun 2014 29 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 07 Jun 2014 11 KB
Internal Dealing 03 Jun 2014 29 KB
Internal Dealing 28 May 2014 13 KB
Internal Dealing 12 May 2014 13 KB
Internal Dealing 09 May 2014 13 KB
2013
Internal Dealing 21 Oct 2013 13 KB
Internal Dealing 19 Aug 2013 13 KB
2012
Internal Dealing 20 Dec 2012 14 KB
Internal Dealing 14 Dec 2012 14 KB
Internal Dealing 13 Dec 2012 14 KB
Internal Dealing 22 Aug 2012 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 02 Aug 2012 15 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 04 Jul 2012 15 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Jun 2012 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Jun 2012 16 KB
Segnalazione Internal Dealing 04 Jun 2012 13 KB
Internal Dealing 04 Jun 2012 13 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Feb 2012 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 09 Jan 2012 12 KB
2011
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 Dec 2011 14 KB
Internal Dealing 18 Nov 2011 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Nov 2011 15 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 21 Oct 2011 12 KB
Internal Dealing 20 Oct 2011 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 Oct 2011 16 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 05 Sep 2011 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 02 Aug 2011 15 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 17 Jun 2011 12 KB
Internal Dealing 25 May 2011 12 KB
Internal Dealing 19 Apr 2011 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 Apr 2011 15 KB
Internal Dealing 18 Mar 2011 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Mar 2011 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 07 Feb 2011 14 KB
Internal Dealing 14 Jan 2011 12 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 07 Jan 2011 16 KB
2010
Internal Dealing 14 Dec 2010 11 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 Dec 2010 15 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 09 Nov 2010 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 08 Oct 2010 11 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 07 Oct 2010 11 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 Oct 2010 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 05 Aug 2010 14 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 07 Jul 2010 15 KB
Internal Dealing 10 Jun 2010 11 KB
Internal Dealing 08 Jun 2010 11 KB
Internal Dealing 26 May 2010 11 KB
Internal Dealing 24 May 2010 11 KB
Internal Dealing 21 May 2010 11 KB, 11 KB
Internal Dealing 19 May 2010 11 KB
Segnalazione Internal Dealing 13 May 2010 11 KB
Internal Dealing 11 May 2010 11 KB
Internal Dealing 07 May 2010 11 KB
Internal Dealing 10 Feb 2010 11 KB
2009
Internal Dealing 23 Nov 2009 11 KB
Internal Dealing 01 Oct 2009 11 KB
Internal Dealing 26 Jun 2009 8 KB, 8 KB, 8 KB, 11 KB, 8 KB
Internal Dealing 22 May 2009 11 KB
Internal Dealing 22 May 2009 11 KB
Segnalazione Internal Dealing 15 May 2009 11 KB
Internal Dealing 14 May 2009 11 KB
Internal Dealing 13 May 2009 11 KB
Internal Dealing Report Significant Shareholder 06 May 2009 11 KB